KAMU 24 ANALİTİK BÜTÇE ve MUHASEBE MODÜLÜ
ANALİTİK BÜTÇE ve MUHASEBE MODÜLÜ

5018 Sayılı Kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu uyarınca idarelerin uygulamak zorunda olduğu yönetmeliklerde belirtilen bütçe ve muhasebe yazılımlarında olması gerekenler aşağıda listelenmiştir.

Program kamu idarelerinin bütçe ve muhasebe kayıtlarını oluşturmalarını ve işlemlerini entegre bir şekilde tüm birimler arasında yapılmasını sağlar. Çok yıllı bütçeleme anlayışına göre tasarlandığından bakanlığın verdiği kriterlere göre parametrik yapısı sayesinde hızlıca bütçenizi hazırlamanızı sağlar. Ayrıca program üzerinden hazırlık ve kesin bütçeye ait raporlar otomatik olarak sistem tarafından üretilmektedir. Muhasebe programıyla entegrasyon özelliği sayesinde bütçenizi tek tuşla muhasebeştirir ve ödenekleriniz kullanıma hazır hale gelir.

Fiş girişlerinde hesap bakiyelerinizi aynı ekrandan dinamik olarak görebilir hesaplardan fazla ödeme yada bütçeden ödenek üstü harcama olduğunda sizi uyarır hata yapmanızı engeller.

Muhasebe hesap planının alt kodlarını bütçe alt kodlarını baz alarak birkaç saniye içerisinde açar böylece yanlış bütçe kodundan işlem yapmasının önüne geçilir. Gönderme Emri, teslimat müzekkeresi veya Çekinizi dilerseniz hiçbir işlem yapmadan direkt yazılımdan alabilirsiniz.

Yıl sonu işlemleriniz için hiçbir bilgi ve belgeye ihtiyacınız olmadan sistem tarafından otomatik olarak sadece 3-5 dk içerisinde yeni yıla geçiş işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Ödeme emri ve muhasebe işlem fişi bilgilerinize bağlı yansıtma ve ödenek hesaplarını fiş girişlerinizde tek tuşla zaman kaybetmeden yaptırabilirsiniz.

Fiş girişlerinde satır bazlı koruma sağlanarak elektrik veya donanım bazlı sorunlarda sistemde bilgi kaybı yaşanmaz. Ayrıca programda hızlı yedekleme yapabilirsiniz.

 • Gelir Bütçesi Hazırlık Girişleri
 • Gider Bütçesi Hazırlık Girişleri
 • Bütçe Açığı / fazlası girişleri
 • Gelecek Yıllara Ait Yüklenmeler
 • Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Yolluklar
 • Satın Alınacak Taşıtlar
 • Bütçe Kararnamesi
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması -B Cetveli
 • Açık Fazlanın Ekonomik Sınıflandırılması
 • Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir -C Cetveli
 • Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali
 • Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali
 • Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali (ikinci Düzey)
 • Ödenek Cetveli (Teklif)
 • Ödenek Cetveli -A Cetveli
 • Bütçe Fişleri
 • Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmalar Düzeyinde Giderler
 • K1 Cetveli
 • K2 Cetveli
 • Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler Cetveli -G Cetveli
 • Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir -H Cetveli
 • Satın Alınacak Taşıtlar -T Cetveli
 • İzleyen Yıllar Gider Bütçe Tahmini
 • İzleyen İki Yıl Bütçe Gelirleri Tahmini
 • İzleyen İki Yıl Açık / Fazlanın Ekonomik Sınıflandırılması
 • Ayrıntılı Harcama Programı
 • Finansman Programı
 • Muhasebe Hesap Planı
 • Muhasebe İşlem Fişi
 • Ödeme Emri
  Entegrasyon
 • Bütçe ile verilen Ödeneklerin muhasebeleştirilmesi
 • Günlük Tahakkukların muhasebeleştirilmesi
 • Günlük Tahsilatların muhasebeştirilmesi
 • Aylık İşçi ücretlerinin muhasebeleştirilmesi
 • Aylık Memur maaşlarının muhasebeştirilmesi
  Yıl sonu işlemleri
 • Mahsup Döneme devreden ödenek işlemleri
 • Yıl Sonu imha işlemleri
 • Bütçe uygulama ve faaliyet hesap kapanışları
 • Muhasebe hesapları kapanışları
  Yeni yıl işlemleri
 • Hesap planı aktarma işlemleri
 • Devir Fişi (Açılış İşlemleri)
 • Aylık Mizan
 • Banka ekstresi
 • Cari hesap ekstresi
 • Ödenek cetveli
 • Kasa hesabı defteri / cetveli
 • Banka hesabı defteri / cetveli
 • Emanetler defteri / cetveli
 • Gelirlerden Alacaklar hs. Defteri / cetveli
 • Ödenecek çek ve gönderme emirleri hs. Defteri / cetveli
 • Yüzlerde defter ve cetvelin rapor dökümleri
 • Yardımcı hesap defterleri
 • Bütçe Giderleri kesin hesap cetveli
 • Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli
 • Bilanço
 • Mali Tablolar
Asis Grup Yazılım