KAMU 24 ÖZLÜK MODÜLÜ
ÖZLÜK MODÜLÜ İŞÇİ ÖZLÜK MODÜLÜ

Kurumların geçici ve sürekli işçilere ait özlük bilgileri iş kanunu hükümlerine uygun olarak tutulmaktadır.

İşçiye ait bilgiler PDKS cihazından oluşan bilgiler ile birlikte personel servisi tarafından yapılan izin bilgi girişleri, puantaj bilgileri, sigorta işlemleri yapılarak aşağıda yer alan ve diğer bildirimlere bağlı raporlar otomatik olarak doldurulur.

 • Aile yardım bildirimi
 • Asgari vergi indirimi
 • Ssk İşe giriş bildirgesi
 • Vizite kağıdı
 • Hastanın diş muayene isteği
 • İzin talep belgesi
 • İşçi kadro cetveli
 • Mal bildirim beyannamesi
 • İzin takip ve kontrol raporları
 • İzin kayıt defteri
 • Yurt içi geçici görev yolluk bildirimi
 • Yurt içi sürekli görev yolluk bildirimi
MEMUR ÖZLÜK MODÜLÜ

657 sayılı Devlet memurları kanuna uygun olarak hazırlanmış Memur özlük modülü mevzuat hükümlerine uygun olarak tutulmaktadır.

Memura ait detaylı bilgiler;
 • Sicil Bilgileri
 • Hizmet bilgileri,
 • Yolluk bilgileri,
 • İzin bilgileri,
 • Raporlu gün bilgileri,
 • Kadro derece bilgileri vs.
kaydedilerek aşağıda yer alan rapor, cetvel ve bildirimler alınabilir;
 • Aile yardım bildirimi
 • Asgari vergi indirimi
 • Personel bilgi listeleri
 • Vizite kağıdı
 • Hastanın diş muayene isteği
 • İzin talep belgesi
 • Memur kadro cetveli
 • Mal bildirim beyannamesi
 • İzin takip ve kontrol raporları
 • İzin kayıt defteri
 • Yurt içi geçici görev yolluk bildirimi
 • Yurt içi sürekli görev yolluk bildirimi
 • Terfi Bilgi raporları
 • Emeklilik raporları
 • Ödül sicil not bilgi raporları
Asis Grup Yazılım