KAMU 24 GELEN GİDEN EVRAK MODÜLÜ
GELEN GİDEN EVRAK MODÜLÜ

Kuruma gerek resmi kurumlardan gerekse diğer yerlerden gelen evraklar ilgili servis tarafından kayda alınarak diğer departmanlara havale edilebilir.

Gelen evraklara cevap yazılacaksa otomasyon size cevaplama tarihine göre hatırlatarak cevapsız yazı kalmasını önler ve süresinde cevap yazılmasını sağlar. Birden fazla departmana, servise yada ilgilisine yazılar havale edilebilir.

Ayrıca Gelen giden evrak tanımlamalarında evrak cinsleri, birim tanımlamaları ve evrak yer tanımlamaları yaparak parametrik olarak kullanılır.

Gelen Giden evrak modülü kurumlarda tüm birimlerde entegre olarak yada bağımsız olarak çalışabilmektedir.

Gelen evraklar aşağıdaki arama kriterlerine göre yapılabilir;
 • Başlangıç Kayıt No
 • Bitiş Kayıt No
 • Başlangıç Kayıt No
 • Bitiş Kayıt No
 • Cevap istenenler
 • Cevap istenmeyenler
 • En son cevap tarihi başlangıç
 • En son cevap tarihi bitiş aralığı
 • Tümü, Cevaplanmışları yada Cevaplanmamışları
 • Evrak Cinsine,
 • Geldiği Yere göre sorgulatabilirsiniz.
Defterler;
 • Gelen Evrak Defteri
 • Giden Evrak Defteri
Asis Grup Yazılım