KAMU 24 TAŞINIR MAL MODÜLÜ
TAŞINIR MAL MODÜLÜ

5018 Kamu mali yönetimi ve kontrol hükümlerine tabi kamu idareleri taşınır mal işlemlerini yürüteceklerdir. Bu hükümler doğrultusunda hazırladığımız otomasyon özellikleri ve alınabilecek defter, cetvel ve belgeler şunlardır.

Özellikler
 • Sınırsız ambar kodlaması sayesinde tüm kurumun taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi aynı program üzerinde kendi ekranlarında çalışırlar.
 • Dağınık yapıda çalışabilme özelliği.
 • Barkod desteği.
 • Koli, adet, metre vs. ölçü birimlerinde esnek çevrim imkanı.
 • Tüm birimlerden gelen Taşınır istek belgeleri elektronik ortamda isteği yapan birimden taşınır kontrol yetkilisine ulaşır.
 • Yıl sonu geçişleri otomatik yapıldığından güncelleme vs. ekstra işlem gerektirmez.
 • Stok / Taşınır Kod kartında kullanıcı dilerse Taşınır kod listesinden bağımsız kodlama yapabilir. Bu kod taşınır referans koduna bağlı olduğundan defter ve cetvellerde bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda yansıyacaktır.
 • Stok / Taşınır kartında asgari – azami stok miktarı belirlenerek etkin stok yönetimi sağlanır.
 • Taşınır işlem giriş , çıkış , zimmet vs. işlemler cetvel , defter ve belgelere otomatik yansıtılır.
Defterler
 • Tüketim Malzemeleri Defteri(Örnek:1)
 • Dayanıklı Taşınırlar Defteri (Örnek:2)
 • Müze Defteri (Örnek: 3)
 • Kütüphane Defteri (Örnek: 4)
Belge ve Cetveller
 • Taşınır İşlem Fişi (Örnek: 5; 5/A)
 • Zimmet Fişi (Örnek: 6; 6/A)
 • Taşınır İstek Belgesi (Örnek: 7)
 • Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek: 8)
 • Taşınır Geçici Alındısı (Örnek: 9)
 • Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı (Örnek: 10)
 • Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (Örnek: 11)
 • Sayım Tutanağı (Örnek: 12)
 • Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (Örnek: 13)
 • Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 14)
 • Taşınır Hesap Cetveli (Örnek: 15)
 • Taşınır Kesin Hesap Cetveli (Örnek: 16)
 • Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (Örnek: 17)
 • Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 18)
Asis Grup Yazılım